Wszystkiego co najwspanialsze Kochani Absolwenci!

Do zobaczenia w dorosłym życiu
na innej drodze, na innym szlaku.
Z bagażem wspomnień na dnie, w ukryciu
wśród masy pytań w pełnym plecaku.
Przyszłość - jak wielki znak zapytania
pełna rozterek i niepokoju.
Bez odpowiedzi na takie pytania
w codziennej pracy, w chwilach spokoju.
Stoimy w progu tej naszej drogi
tacy malutcy, tacy nieśmiali.
Z cichą nadzieją, by los nie był srogi,
byśmy do celu dotarli cali.
Otwarci, prawi, pełni miłości,
idźmy odważnie przez nasze życie,
by w końcu drogi bez wątpliwości,
w lustro popatrzeć na swe odbicie.

T. Fiedorowicz


Dziękujemy za wiele radosnych wspólnie przeżytych chwil, spędzonych w szkolnej ławce, podczas przerw czy wycieczek i imprez szkolnych. Mamy nadzieję, że odległość i rozłąka nie przyczynią się do utraty szkolnych przyjaźni i nie zapomnicie, że każdy z Was pozostawił tutaj kawałek siebie, swoje przyjaźnie, sympatie, radość sukcesów, a czasami i gorycz niewielkich porażek. Mamy nadzieję że będziecie wracać do nas nie tylko we wspomnieniach.

Wszystkiego co najwspanialsze Kochani Absolwenci!

Życzy Grono Pedagogiczne
oraz
Samorząd Uczniowski27 06 2020    Dodał(a): administratorSzanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,
Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!


„Nie bój się przyszłości,
Czeka Cię wysiłek, ale też spokój spełnienia,
Czekają Cię dni, które wypełnisz treścią
I życie, któremu co dnia nadajesz sens.
Nie pozwól, żeby brak planów pogrążył Cię w morzu wątpliwości,
Nie rezygnuj z marzeń
Nie bój się przyszłości,
Ona i tak przyjdzie”.


Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie,
Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!

Za nami kolejny rok szkolnej edukacji. Niebawem udamy się wszyscy na zasłużony odpoczynek. Czas, który spędziliśmy wspólnie w murach naszej szkoły zostanie na pewno w pamięci każdego z Was, zwłaszcza, iż był to rok inny niż wszystkie do tej pory. Nauczyciele i wychowawcy, jak co roku odkrywali Wasze talenty służyli wielką pomocą oraz motywowali Was do działania i wytężonej pracy, również w okresie pandemii, abyście byli dobrze przygotowani do wyzwań jakie niesie współczesny świat. A Wy Drodzy Uczniowie odwdzięczaliście się na co dzień solidną pracą, ogromnym zaangażowaniem w życie szkolne i godnym reprezentowaniem szkoły poza jej murami w różnego rodzaju akcjach charytatywnych czy konkursach, zawodach sportowych często uzyskując najlepsze wyniki.

Trzeba jednak pamiętać, że nie byłoby tak dobrych wyników i Waszych sukcesów, tylu ciekawych przedsięwzięć, gdyby nie Wasi Rodzice. Dlatego w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim Państwu za trud wychowawczy, który wkładacie każdego dnia w wychowanie swoich pociech oraz za to, że zawsze możemy na Państwa liczyć. Wszystkim Rodzicom, na czele z Radą Rodziców, ogromne: DZIĘKUJĘ!!!

Pragnę również podziękować moim Koleżankom i Kolegom nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły. Z różnych powodów nie był to dla nas łatwy rok. Tym bardziej dziękuję Wam za podejmowany w codziennej pracy wysiłek. Dziękuję za to, że dbacie zarówno o edukację naszych wychowanków, jak też o ich bezpieczeństwo, za wszelkie podejmowane inicjatywy, także te mniej zauważalne, ale składające się na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. Praca nauczyciela w dobie słabnącego autorytetu tego zawodu nie jest łatwym zadaniem, dlatego tym bardziej wszystkim Państwu składam wyrazy Szacunku i Podziękowania.


Za chwilę zakończy się ten rok szkolny. Czego życzyć w takim dniu?

Wszystkim Uczniom i Gronu Pedagogicznemu życzę udanych wakacji i to nie tylko tych zasłużonych, wyczekiwanych, słonecznych, ale przede wszystkim prawdziwych! Wypoczywajcie, gromadźcie siły na następny rok szkolny. Nigdy jednak nie zapomnijcie o bezpieczeństwie. Bądźcie radośni i swobodni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący i ostrożni. Wszak wszyscy pragniemy spotkać się we wrześniu zdrowi i szczęśliwi.

Mówiąc wszystkim „DO ZOBACZENIA”, żywię głęboką nadzieję, że za dwa miesiące spotkamy się pełni nowych sił i energii do dalszej pracy i nauki w normalnych szkolnych warunkach, do odkrywania tajemnic, których wciąż jest tak wiele do odkrycia.


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1
im. Adama Mickiewicza
w Kłodzku


25 06 2020    Dodał(a): administratorZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ROZDANIE ŚWIADECTW PRZEZ WYCHOWAWCÓW ODBĘDZIE SIĘ DNIA 26 CZERWCA 2020 R. WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

KLASY I

I A (sala nr 31) i I B (sala nr 29):
8.15 – I grupa
8.45 – II grupa
9.15 – III grupa

KLASY II

II A (sala nr 14) i II B (sala nr 10):
8.00 – I grupa
8.45 – II grupa
9.15 – III grupa

KLASA III A (sala nr 15)

8.30 – I grupa
9.00 – II grupa
9.30 – III grupa

KLASA V A (sala nr 51)

9.45 – I grupa
10.15 – II grupa

KLASY VII

VII A (sala nr 39), VII B (sala nr 58), VII C (sala nr 23), VII D (sala nr 28):
9.30 – I grupa
10.00 – II grupa

KLASY VIII

VIII A (sala nr 54), VIII B (sala nr 40), VIII C (sala nr 24), VIII D (sala nr 45):
9.00 – I grupa
9.30 – II grupa

Przydział uczniów do poszczególnych grup po ustaleniach z wychowawcą (sugerowana kolejność według numeracji w dzienniku lekcyjnym).

Wszyscy wchodzący na teren szkoły muszą przestrzegać przepisów sanitarnych, w tym mieć zakryte usta i nos (maska, przyłbica), zachować odległość od innych osób minimum 1,5 m; po wejściu do szkoły niezwłocznie udać się na właściwe piętro (nie dotykać klamek, poręczy). Zakrywanie nosa i ust obowiązuje na terenie całej szkoły.

23 06 2020    Dodał(a): administratorWyniki testu predyspozycji językowych
w Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku
rok szkolny 2020/2021

Wszyscy uczestnicy zostali zakwalifikowani do klasy dwujęzycznej.

22 06 2020    Dodał(a): administratorEgzamin ósmoklasisty 2020


Egzaminy - informacja dla uczniów
(kliknij, żeby zobaczyć)

Wykaz zdających - Język angielski
(kliknij, żeby zobaczyć)

Wykaz zdających - Język polski
(kliknij, żeby zobaczyć)

Wykaz zdających - Matematyka
(kliknij, żeby zobaczyć)10 06 2020    Dodał(a): administratorZASADY ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
2020 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA
MICKIEWICZA W KŁODZKU INSTRUKCJA
DLA ZDAJĄCYCH (opracowane na podstawie Wytycznych
CKE, MEN I GIS)

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub zamieszkująca z osobą przebywającą na kwarantannie.

3. Zdający mają obowiązek zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu na stronie szkoły, w tym w której sali piszą egzamin oraz o której godzinie powinni się zgłosić (listy uczniów do sal będą opublikowane na stronie szkoły).

4. Wszyscy wchodzący na teren szkoły muszą przestrzegać przepisów sanitarnych, w tym mieć zakryte usta i nos (maska, przyłbica), zachować odległość od innych osób minimum 1,5m; po wejściu do szkoły niezwłocznie udać się na właściwe piętro (nie dotykać klamek, poręczy). Zakrywanie nosa i ust obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca i rozpoczęciu egzaminu;

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (książek, telefonów); z chwilą wejścia na teren szkoły zdający powinni wykonywać polecenia nauczycieli i obsługi, w tym dotyczące obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5m;

6. Zdający przynoszą WŁASNE przybory potrzebne na egzaminach (długopisy z czarnym atramentem, linijki), gdyż ze względów sanitarnych szkoła nie przewiduje użycia zapasowych; zdający nie mogą wymieniać się przyborami;

7. Szkoła nie zapewnia wody do picia, należy mieć własną i w czasie egzaminu postawić na podłodze przy ławce;

8. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych ( skutkuje to unieważnieniem egzaminu);

9. Należy poinformować komisję egzaminacyjną o swoim schorzeniu (np. alergia), którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie; podczas kaszlu lub kichania zdający obowiązkowo zakrywają nos i usta (maską lub zgiętym w łokciu przedramieniem);

10. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie przychodzą do szkoły i od razu wchodzą do sali egzaminacyjnej; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.

11. Po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu na tablicy zdający mogą zdjąć maski, jednak będą musieli je włożyć ponownie w następujących sytuacjach:
a) zgłoszenia pytania do członka zespołu nadzorującego (przez podniesienie ręki, nauczyciel podchodzi wtedy do stolika);
b) wyjścia do toalety;
c) zgłoszenia zakończenia pracy z arkuszem;
d) opuszczania sali egzaminacyjnej i terenu szkoły;

12. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

13. Zdający, którzy mają wydłużony czas, zajmują miejsca wyłączone z losowania, wskazane przez przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin w sali;

14. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

15. Po ogłoszeniu zakończenia czasu przeznaczonego na egzamin zdający zamykają arkusze i odkładają na brzeg stolika, czekając na jej odbiór i pozwolenie opuszczenia sali.

UWAGA: ze względu na bezpieczeństwo sanitarne zdający będą opuszczać salę na polecenie przewodniczącego ZN w odstępach czasowych; po opuszczeniu sali zdający niezwłocznie opuszcza teren szkoły; zabronione jest gromadzenie się uczniów przed szkołą.


Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego/Dyrektor szkoły
dr Jacek Unuczek

05 06 2020    Dodał(a): administrator1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 


Imieniny obchodzi:
Mikołaj, Emilian, Leontyna
 
  
 

 

 

Copyright 2015 © Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku

Design by    Stoklosa Rafał  arturraf@poczta.onet.pl