Informacja dla uczniów Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kłodzku

Dodatkowy termin egzaminu (dla uczniów, którzy nie pisali) predyspozycji językowej dla uczniów klas dwujęzycznych, odbędzie się we wtorek 27 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali lekcyjnej nr 28.


Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 2 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 na sali gimnastycznej. Po zakończeniu uroczystości uczniowie i rodzice klas młodszych udają się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.


19 08 2019    Dodał(a): administratorOGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku ogłasza konkurs ofert na najem pomieszczeń i prowadzenie sklepiku szkolnego w budynku szkoły przy ul. Zawiszy Czarnego 3-5. Powierzchnia lokalu wynosi 27,5 m2, liczba uczniów około 300.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie szkoły osobiście lub przesłać pocztą na adres :

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza
ul. Zawiszy Czarnego 3-5
57-300 Kłodzko
Z dopiskiem ,, Konkurs na prowadzenie sklepiku szkolnego „.
Oferty należy składać do 26.08.2019 r do godz. 10.00 .
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 26.08.2019r. o godz. 11.00 .

W ofercie należy podać :

1.Dane oferenta : imię i nazwisko, nazwę i adres firmy,
2.Proponowaną kwotę brutto czynszu za miesiąc najmu sklepiku,
3.Ofertę handlową ze wskazaniem asortymentu sprzedaży, zgodnie z zaleceniami Instytuty Żywności i Żywienia.

Umowa będzie zawarta na okres od 01.09.2019 do 30.06.2022 r, z możliwością jej przedłużenia.

Zasady konkursu określa Regulamin konkursu ofert na najem pomieszczenia na sklepik szkolny wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku z dnia 01.07.2019 r


więcej informacji o konkursie

(kliknij, żeby pobrać)Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
Jacek Unuczek


23 07 2019    Dodał(a): administratorWyniki sprawdzinu predyspozycji językowej
z dnia 28.05.2019 r.

Uczniowie którzy przystąpili do sprawdzianu predyspozycji językowej w dniu 28.05.2019r. uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. Informacja o uzyskanych wynikach w sekretariacie szkoły.

Wszystkim uczniom gratulujemy !!!


Dodatkowy termin sprawdzianu predyspozycji językowej dla uczniów klas VI (przyszłych VII) odbędzie się w dniu 13.06.2019r. (czwartek) godz.13.30 w sali 27.

Dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły.


03 06 2019    Dodał(a): administratorZagłosuj na Podwórko Talentów NIVEA

Kochani Uczniowie z naszej szkoły proszą o wsparcie w formie głosów w konkursie Podwórko Talentów w którym szkoła bierze udział. Potrzebujemy wsparcia. TO WSZYSTKO DLA DZIECI.

Więcej informacji - kliknij

Link bezpośredni do głosowania: Głosuj - kliknij01 05 2019    Dodał(a): administratorDrodzy Rodzice! O to WALCZYMY - dla Waszych dzieci !


1.Odchudzić przeładowane podstawy programowe (o połowę)
2.Zindywidualizować proces nauczania i wychowania, ograniczając liczbę uczniów w klasie do 15-stu
3.Dopasować lektury do treści nauczania, do zainteresowań i potrzeb uczniów
4.Zmniejszyć ilość treści do zapamiętywania na rzecz kształcenia umiejętności
5. Zlikwidować testy egzaminacyjne po szkole podstawowej - koniec z uczeniem pod testy
6.Ograniczyć biurokrację na rzecz pracy z uczniem
7. Dofinansować świetlice szkolne i terapeutyczne, biblioteki szkolne oraz obszary sportu i rekreacji
8. Zatrudnić w każdej szkole psychologa,logopedę i nauczycieli wspomagających oraz zapewnić opiekę lekarską i stomatologiczną wszystkim uczniom
9.Godnie wynagradzać nauczycieli za wykonana pracę oraz pracowników administracji i obsługi
10. O kształcie szkoły powinni decydować nauczyciele - praktycy przy udziale rodziców i uczniów


25 04 2019    Dodał(a): administratorEGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
W DNIU 16-17 KWIETNIA 2019 R.
ODBĘDZIE SIĘ DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH
NA SALI GIMNASTYCZNEJ.
DO SZKOŁY UCZNIOWIE PRZYCHODZĄ NA GODZ. 8.00
UCZNIOWIE BĘDĄ WPUSZCZANI DO SALI GIMNASTYCZNEJ
O GODZ. 8.30

POCZĄTEK EGZAMINU 9.00.
Uczniowie w dniu 16.04.2019r. dodatkowo powinni mieć linijkę.


09 04 2019    Dodał(a): administrator1 2 3 4 5 6 7

 

 

 


Imieniny obchodzi:
Wiktor, Cezary, Zygfryd
 
  
 

 

 

Copyright 2015 © Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku

Design by    Stoklosa Rafał  arturraf@poczta.onet.pl