Wymagania na egzaminach ósmoklasisty
w roku szkolnym 2020/2021

Wymagania egzaminacyjne

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Wyniki konsultacji projektu wymagań egzaminacyjnych

Przygotowane przez zespoły ekspertów wymagania egzaminacyjne zostały przekazane do publicznych konsultacji.
Po analizie opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić:
1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski
• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
• Czas trwania: 120 minut.
• Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
część 2: wypracowanie – 20 pkt.
• Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
• W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka
• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
• Czas trwania: 100 minut.
• Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
• Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny
• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
• Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
• Czas trwania: 90 minut.
• Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
• Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.Informacja - egzamin ósmoklasisty

język polski - wymagania egzaminacyjne

matematyka - wymagania egzaminacyjne

język angielski - wymagania egzaminacyjne 

14 01 2021    Dodał(a): administratorOrganizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 1
im. A. Mickiewicza w Kłodzku do końca I semestru
roku szkolnego 2020/2021


1. Wystawianie ocen przewidywanych do dnia 18.12.2020 r.

2. Wigilie klasowe on-line w klasach I-IV - 22.12.2020 r. (wg ustaleń z wychowawcami).
Klasy VI-VIII lekcje wg planu.

3. Zebrania wychowawców z rodzicami on-line 22.12.2020 r. (wtorek) godz. 17.00 – poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania za I semestr roku szkolnego 2020/2021.

4. Przerwa świąteczna 23.12-31.12.2020 r.

5. Ferie zimowe: 04.01 - 15.01.2021 r.

6. Wystawianie ocen ostatecznych do dnia 22.01.2021 r.

7. Zebrania wychowawców z rodzicami on-line 28.01.2021 r. (czwartek)
godz. 17.00 – poinformowanie rodziców o ocenach z poszczególnych przedmiotów i zachowania za I semestr roku szkolnego 2020/2021.

8. Zakończenie I semestru roku szkolnego 2020/21: 29.01.2021 r.

02 12 2020    Dodał(a): administratorzDolny Ślązak


Z olbrzymią przyjemnością pragniemy poinformować, że uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się do etapu powiatowego konkursu ZDOLNY ŚLĄZAK.

zDolny Ślązak: JĘZYK POLSKI
1. WOJCIECH OPALIŃSKI KL. VIII C
2. DOMINIK SUSZCZYŃSKI KL. VIII C

zDolny Ślązak: HISTORIA
1. WOJCIECH OPALIŃSKI KL. VIII C
2. MAKSYMILIAN SAMOLAK KL. VII A

zDolny Ślązak: JĘZYK ANGIELSKI
1. LENA KANCELARZ KL. VII C

zDolny Ślązak: MATEMATYKA
1. DOMINIK SUSZCZYŃSKI KL. VIII C

zDolny Ślązak: BIOLOGIA
1. ŁUCJA MILCZAREK KL. VI A
2. WOJCIECH OPALIŃSKI KL. VIII C
3. DOMINIK SUSZCZYŃSKI KL. VIII C

zDolny Ślązak: GEOGRAFIA
1. WOJCIECH OPALIŃSKI KL. VIII C

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

13 11 2020    Dodał(a): administratorInformacja dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.

W związku z zawieszeniem od 26 października do 8 listopada zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII informujemy, iż lekcje odbywać się będą zgodnie z planem, na platformie Microsoft Teams.

Nauka dla uczniów klas I – III szkół podstawowych pozostaje bez zmian.

23 10 2020    Dodał(a): administratorInformacja dla rodziców i nauczycieli

W związku z zwiększonymi zachorowaniami na Covid-19 zamiast planowanych zebrań z rodzicami w dniu 22 października 2020 r. odbędą się tylko konsultacje dla zainteresowanych rodziców.

Klasy I-IV konsultacje w salach wychowawców godz. 17.00.

Klasy VI-VIII konsultacje w salach wychowawców godz. 17.30.

Pozostali nauczyciele oczekują zainteresowanych rodziców w swoich klasach lub w pokoju nauczycielskim w godz. 17.30 - 18.00

15 10 2020    Dodał(a): administratorZEBRANIA Z RODZICAMI

KLASY I – IV
22.09.2020 R. (WTOREK)
GODZINA SPOTKANIA DO USTALENIA Z WYCHOWAWCĄ.


I A – sala nr 26, wych. Aneta Prostko
I B – sala nr 15, wych. Marta Gozdek
II A – sala nr 31, wych. Justyna Kasperek - Jędryka
II B – sala nr 29, wych. Dorota Stoklosa
III A – sala nr 14, wych. Magdalena Rajewska
III B – sala nr 10, wych. Magdalena Ptaszyńska
IV A – sala nr 37, wych. Karolina Opalińska

SPOTKANIA DLA RODZICÓW W SALI NR 32 DOTYCZĄCE KORZYSTANIA
Z MICROSOFT TEAMS (NA WYPADEK ZDALNEGO NAUCZANIA):


17.00 – I A
17.15 – I B
17.30 – II A
17.45 – II B
18.00 – III A
18.15 – III B
18.30 – IV A

KLASY VI - VIII
24.09.2020 R. (CZWARTEK) GODZ. 17.00


VI A – sala nr 51, wych. Justyna Tomaszewska
VII A – sala nr 54, wych. Wojciech Szewczyk
VII B – sala nr 45, wych. Agnieszka Metych
VII C – sala nr 40, wych. Małgorzata Szkwarek
VIII A – sala nr 39, wych. Małgorzata Koń
VIII B – sala nr 58, wych. Krzysztof Kręgielewski
VIII C – sala nr 23, wych. Ewa Franc
VIII D – sala nr 28, wych. Małgorzata Ditrich

ZEBRANIE RADY RODZICÓW
24.09.2020 R. (CZWARTEK) GODZ. 17.45 (POKÓJ NAUCZYCIELSKI)
PRZYCHODZI JEDEN PRZEDSTAWICIEL KAŻDEJ KLASY I - VIII

21 09 2020    Dodał(a): administrator1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 


Imieniny obchodzi:
Agata, Ambroży, Marcin
 
  
 

 

 

Copyright 2015 © Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku

Design by    Stoklosa Rafał  arturraf@poczta.onet.pl