ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

ROZDANIE ŚWIADECTW PRZEZ WYCHOWAWCÓW ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25 CZERWCA 2021 R. WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:


KLASY I
I A (sala nr 26) i I B (sala nr 15):
8.15 – I grupa
8.45 – II grupa

KLASY II
II A (sala nr 31) i II B (sala nr 29):
8.00 – I grupa
8.30 – II grupa

Wspólne zakończenie na boisku szkolnym godz.: 9.00. Po zakończeniu części oficjalnej, uczniowie wraz z wychowawcami udają się do sal.
KLASA III A (sala nr 14)
KLASA III B (sala nr 10)


KLASA IV A (sala nr 37)
9.00 – I grupa
9.30 – II grupa

KLASA VI A (sala nr 51)
9.45 – I grupa
10.15 – II grupa

KLASY VII
VII A (sala nr 54), VII B (sala nr 45), VII C (sala nr 41):
9.15 – I grupa
9.45 – II grupa

KLASY VIII
VIII A (sala nr 39), VIII B (sala nr 58), VIII C (sala nr 23), VIII D (sala nr 28):
9.30 – I grupa
10.00 – II grupa

Przydział uczniów do poszczególnych grup po ustaleniach z wychowawcą (sugerowana kolejność według numeracji w dzienniku lekcyjnym).
Wszyscy wchodzący na teren szkoły muszą przestrzegać przepisów sanitarnych, w tym mieć zakryte usta i nos, zachować odległość od innych osób minimum 1,5 m; po wejściu do szkoły niezwłocznie udać się na właściwe piętro (nie dotykać klamek, poręczy). Zakrywanie nosa i ust obowiązuje na terenie całej szkoły.

18 06 2021    Dodał(a): administrator.

.

18 06 2021    Dodał(a): administratorINFORMACJA DLA PRZYSZŁYCH UCZNIÓW KLAS VII

W dniu 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek ) o godz. 12.00 w sali nr 40
(II piętro) odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych dla klas VII w roku szkolnym 2021/2022.

Egzamin odbędzie się w reżimie sanitarnym – uczniowie proszeni są o przyjście z maseczkami.

Przewidywany czas pisania – 60 min.

08 06 2021    Dodał(a): administratorEgzamin ósmoklasisty

JĘZYK POLSKI
Data i godzina rozpoczęcia egzaminu 25-05-2021, 09:00


Listy zdających (kliknij żeby pobrać plik)MATEMATYKA
Data i godzina rozpoczęcia egzaminu 26-05-2021, 09:00


Listy zdających (kliknij żeby pobrać plik)
JĘZYK ANGIELSKI
Data i godzina rozpoczęcia egzaminu 27-05-2021, 09:00


Listy zdających (kliknij żeby pobrać plik)18 05 2021    Dodał(a): administratorInformacja dla uczniów klas ósmych


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST OBOWIĄZKOWY!
Nie przystąpienie do egzaminu wiąże się koniecznością powtarzania klasy VIII.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Odbędzie się w dniach:

- 25 maja 2021 (wtorek), godz. 9:00 – język polski (120 min.)
- 26 maja 2021 (środa), godz. 9:00 – matematyka (100 min.)
- 27 maja 2021 (czwartek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (90 min.)

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID - 19.

2. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta izolacją lub kwarantanną bądź zamieszkująca z osobą przebywającą w izolacji lub na kwarantannie.

3. Osoba, która przechorowała COVID – 19 (tzn. jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID – 19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeśli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.

5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (książek, telefonów); z chwilą wejścia na teren szkoły zdający powinni wykonywać polecenia nauczycieli i obsługi, w tym dotyczące obowiązkowej dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5m;

6. Zdający przynoszą WŁASNE przybory potrzebne na egzaminach (długopisy z czarnym atramentem, linijki), gdyż ze względów sanitarnych szkoła nie przewiduje użycia zapasowych; zdający nie mogą wymieniać się przyborami.

7. Zdający piszą egzamin w następujących salach:
- sala nr 3 (biblioteka szkolna)
- sala nr 7 (mała sala gimnastyczna)
- sala nr 23
- sala nr 39
- sala nr 41
- sala nr 44
(dokładna lista zdających w poszczególnych salach znajduje się na stronie szkoły: http://www.jedynka.klodzko.pl).

Zdający, którzy piszą egzamin w sali:
• nr 3 przychodzą do szkoły na godz. 8.50, do budynku wchodzą GÓRNYM wejściem.
• nr 7 przychodzą do szkoły na godz. 8.40, do budynku wchodzą GÓRNYM wejściem.
• nr 23 przychodzą do szkoły na godz. 8.30, do budynku wchodzą GÓRNYM wejściem.
• nr 39 przychodzą do szkoły na godz. 8.30, do budynku wchodzą DOLNYM wejściem.
• nr 41 przychodzą do szkoły na godz. 8.40, do budynku wchodzą DOLNYM wejściem.
• nr 44 przychodzą do szkoły na godz. 8.50, do budynku wchodzą DOLNYM wejściem.

8. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie przychodzą do szkoły i od razu wchodzą do sali egzaminacyjnej; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.

9. Wszyscy wchodzący na teren szkoły muszą przestrzegać przepisów sanitarnych, w tym mieć zakryte usta i nos, zachować odległość od innych osób minimum 1,5m; po wejściu do szkoły niezwłocznie udać się na właściwe piętro (nie dotykać klamek, poręczy). Zakrywanie nosa i ust obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca i rozpoczęciu egzaminu.

10. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechowa lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. Sytuacja taka powinna być zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.

11. Po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu na tablicy zdający mogą zdjąć maski, jednak będą musieli je włożyć ponownie w następujących sytuacjach:
a) zgłoszenia pytania do członka zespołu nadzorującego (przez podniesienie ręki, nauczyciel podchodzi wtedy do stolika);
b) wyjścia do toalety;
c) zgłoszenia zakończenia pracy z arkuszem;
d) opuszczania sali egzaminacyjnej i terenu szkoły;

12. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

13. Po ogłoszeniu zakończenia czasu przeznaczonego na egzamin zdający zamykają arkusze i odkładają na brzeg stolika, czekając na jej odbiór i pozwolenie opuszczenia sali.


Zabronione jest gromadzenie się uczniów przed szkołą, zarówno przed egzaminem, jak i po jego zakończeniu!

16 05 2021    Dodał(a): administratorINFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW
I NAUCZYCIELI

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogramu powrotu do nauki stacjonarnej, informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku nauka w dniach: 17-28 maja 2021 r. w tzw. systemie hybrydowym będzie wyglądała następująco:

17 – 21 maja: uczniowie klas VIII mają lekcje stacjonarne (w szkole), dla uczniów klas: IV A, VI A i VII prowadzona jest nauka zdalna.


24 maja: uczniowie klas: IV A, VI A i VII mają lekcje stacjonarne (w szkole), dla uczniów klas VIII prowadzona jest nauka zdalna.


25, 26, 27 maja Egzamin Ósmoklasisty, uczniowie pozostałych klas nie mają lekcji – dni wolne od zajęć dydaktycznych.

28 maja: uczniowie klas: IV A, VI A i VII mają lekcje stacjonarne (w szkole), dla uczniów klas VIII prowadzona jest nauka zdalna.


Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie uczą się stacjonarnie w szkole.

08 05 2021    Dodał(a): administrator1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 


Imieniny obchodzi:
Stella, Bonawentura, Marcelin
 
  
 

 

 

Copyright 2015 © Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku

Design by    Stoklosa Rafał  arturraf@poczta.onet.pl