Informacja

Drodzy Rodzice w zwi您ku z rozporz康zeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. Dyrektor Szko造 Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w K這dzku wyda Zarz康zenie w sprawie: sposobu i trybu realizacji zada w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostki w zwi您ku z COVID-19.
Dokument wprowadza modyfikacje Planu Lekcji dla poszczeg鏊nych oddzia堯w, oraz nowy system frekwencji uczni闚.
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. W celu r闚nomiernego obci捫enia uczni闚 w poszczeg鏊nych dniach tygodnia, 陰czenia przemiennego kszta販enia z u篡ciem monitor闚 i bez ich u篡cia, ustala si nast瘼uj帷y tygodniowy zakres tre軼i nauczania do zrealizowania do poszczeg鏊nych klas:
a) klasy I-III - 4 godziny zaj耩 dziennie na godzinach 2, 3 oraz 5, 6 wg dotychczasowego czasu trwania lekcji, na 4 lekcji dwa razy w tygodniu zaj璚ia wychowania fizycznego.
b) klasa V – 4 godziny zaj耩 dziennie na godzinach 2, 3, 4, 5 wg dotychczasowego czasu trwania lekcji, dwa razy w tygodniu zaj璚ia wychowania fizycznego.
c) klasy VII – 4 albo 5 godzin dziennie, klasy dwuj瞛yczne maj dodatkowo 1 godz. j. angielskiego oraz na zmian co drugi tydzie geografi lub matematyk po angielsku.
d) klasy VIII – 4 lub 5 godzin dziennie, klasy dwuj瞛yczne maj dodatkowo 1 godz. j. angielskiego oraz na zmian co drugi tydzie geografi albo WOS po angielsku.
2. Zaj璚ia odbywaj si zgodnie z tymczasowym planem nauczania podawanym na bie膨co w dzienniku lekcyjnym.
3. Przedmioty nieuj皻e w tymczasowy planie b璠 realizowanie w formie projekt闚, o kt鏎ych nauczyciele umieszcz informacje w zak豉dce: ZADANIA DOMOWE.
4. Ilo嗆 zada w tygodniu z danego przedmiotu zaleca si wg nast瘼uj帷ych kryteri闚:
a) przy jednej godzinie tygodniowo (w tym religia) – 1 zadanie na 2 tygodnie;
b) przy dw鏂h godzinach tygodniowo – 1 zadanie na tydzie;
c) przy trzech godzinach i wi璚ej – 2 zadania na tydzie;
FREKWENCJA UCZNI紟
1. Ustala si nast瘼uj帷e zasady wpisywania frekwencji uczni闚 w dzienniku szkolnym:
a) Ua- podj掖 aktywno嗆:
- ucze potwierdzi odbi鏎 zadania, kontaktuje si z nauczycielem;
- przes豉 informacje o wykonaniu zadania;
b) Un- brak aktywno軼i:
- ucze nie potwierdzi odbioru zada;
- nie przesy豉 informacji, nie kontaktuje si z nauczycielem.

01 04 2020    Doda(a): administrator.
kliknij na zdj璚ie 瞠by powi瘯szy


21 03 2020    Doda(a): administratorZawieszenie zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szko豉ch i plac闚kach o鈍iatowych

11.03.2020
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu o鈍iaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, 瞠 w tym okresie przedszkola, szko造 i plac闚ki o鈍iatowe zar闚no publiczne, jak i niepubliczne nie b璠 prowadzi造 zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikaj帷a z konieczno軼i zapobiegania rozprzestrzenianiu si koronawirusa.
Lekarze, specjali軼i, eksperci WHO wskazuj, 瞠 wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych dzia豉 mo瞠 ograniczy rozprzestrzenianie si wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce mo瞠 zagrozi zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotowa rozporz康zenie, kt鏎e czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu o鈍iaty na obszarze ca貫j Polski.
Zawieszenie zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych
Zawieszenie zaj耩 dotyczy przedszkoli, szk馧 i plac闚ek o鈍iatowych (publicznych i niepublicznych), z wyj徠kiem:
• poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• specjalnych o鈔odk闚 szkolno-wychowawczych;
• m這dzie穎wych o鈔odk闚 wychowawczych, m這dzie穎wych o鈔odk闚 socjoterapii, specjalnych o鈔odk闚 wychowawczych, o鈔odk闚 rewalidacyjno-wychowawczych;
• przedszkoli i szk馧 w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy spo貫cznej;
• szk馧 w zak豉dach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
• szk馧 przy zak豉dach karnych i aresztach 郵edczych.
Dyrektorze,
• zaj璚ia w Twojej szkole, przedszkolu, plac闚ce b璠 zawieszone na 2 tygodnie;
• 12 i 13 marca br. to dni, w kt鏎ych w przedszkolach i szko豉ch podstawowych nie b璠 odbywa造 si zaj璚ia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie dzia豉nia opieku鎍ze;
• od 12 marca br. uczniowie szk馧 ponadpodstawowych nie przychodz do szk馧;
• poinformuj uczni闚, rodzic闚 i kadr pedagogiczn o tym, jak b璠 wygl康a造 kolejne dni;
• od poniedzia趾u, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodz do przedszkoli i szk馧. Nauczyciele pozostaj w gotowo軼i do pracy;
• poinformuj niezw這cznie rodzic闚 i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania plac闚ki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne 鈔odki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywie informacj o zawieszeniu zaj耩 w widocznym miejscu;
• mo瞠sz poprosi nauczycieli o to, aby przygotowali materia造 dydaktyczne do samodzielnej pracy uczni闚 w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przeka瞠 informacje dotycz帷e e-materia堯w, z kt鏎ych mog korzysta uczniowie i nauczyciele;
• w szko豉ch prowadz帷ych kszta販enie zawodowe, w plac闚kach kszta販enia ustawicznego oraz w centrach kszta販enia zawodowego zawieszenie zaj耩 dotyczy r闚nie zaj耩 realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
• uczniowie bran穎wych szk馧 I stopnia b璠帷y m這docianymi pracownikami nie ucz瘰zczaj do szko造. Realizuj jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
• od 16 marca br. b璠 zawieszone zaj璚ia realizowane w ramach turnus闚 dokszta販ania teoretycznego m這docianych pracownik闚;
• 郵ed na bie膨co komunikaty G堯wnego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj r闚nie komunikaty wysy豉ne przez System Informacji O鈍iatowej.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty nauczycielom pozostaj帷ym w gotowo軼i do pracy przys逝guje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 1).
Rodzicu,
• ze wzgl璠u na bezpiecze雟two zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zaj璚ia zostan zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szko豉ch podstawowych 12 i 13 marca br. b璠 jeszcze prowadzone dzia豉nia opieku鎍ze;
• zach璚aj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie b璠zie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodr璚zniki.pl. udost瘼nia szereg materia堯w edukacyjnych, kt鏎e pozwalaj uzupe軟i, ugruntowa i poszerzy wiedz. Dost瘼 do tych zasob闚 jest bezp豉tny;
• je郵i masz dziecko w wieku do 8 lat, przys逝guje Ci zasi貫k opieku鎍zy do 14 dni. Szczeg馧owe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przeka osobom, kt鏎e b璠 opiekowa si Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotycz帷e bezpiecze雟twa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czysto軼i pomieszcze, w kt鏎ych przebywasz;
• 郵ed na bie膨co komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesy豉ne przez dyrektora szko造.
Uczniu,
• pami皻aj o swoim bezpiecze雟twie w domu. Unikaj miejsc, gdzie s du瞠 skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szko造 nie powinna oznacza dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zaj耩 w Twojej szkole. Przeczytaj ulubion ksi捫k, spr鏏uj uzupe軟i swoje wiadomo軼i lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materia堯w rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czysto軼i pomieszcze, w kt鏎ych przebywasz.
Platforma epodreczniki.pl i materia造 do samodzielnej nauki
Zach璚amy nauczycieli, aby w najbli窺zym czasie wspierali uczni闚 w nauce i przekazywali materia造 do samodzielnej pracy w domu. Szczeg鏊nie prosimy o obj璚ie opiek uczni闚, kt鏎zy przygotowuj si do tegorocznego egzaminu 鏀moklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udost瘼nienie im niezb璠nych materia堯w.
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu nast瘼uj帷ych rozwi您a:
• dziennik elektroniczny;
• strona internetowa szko造, przedszkola, plac闚ki o鈍iatowej;
• mailing do rodzic闚, a w przypadku uczni闚 starszych wysy豉nie materia堯w bezpo鈔ednio do m這dzie篡.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udost瘼nili鄉y e-materia造 do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczni闚. Epodr璚zniki.pl to biblioteka bezp豉tnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualn podstaw programow materia堯w edukacyjnych.
Jak si zabezpieczy przed koronawirusem?
• Cz瘰to myj r璚e przy u篡ciu myd豉 i wody.
• Przy kas豉niu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odleg這軼i od os鏏, kt鏎e kaszl i kichaj.

Osoby wracaj帷e z region闚 zara穎nych koronawirusem powinny powiadomi o tym telefonicznie stacj sanitarno-epidemiologiczn lub zg這si si do oddzia逝 obserwacyjno-zaka幡ego. Wi璚ej informacji dotycz帷ych koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwo pod numer 800 190 590!
Bezp豉tna infolinia NFZ jest czynna ca陰 dob, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformuj Ci, co zrobi, by otrzyma pomoc.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

12 03 2020    Doda(a): administratorINFORMACJA G紟NEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO DLA OS笅 POWRACAJ。YCH
Z P茛NOCNYCH WΜCH

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r.
W ostatnich kilku dniach na obszarze p馧nocnych W這ch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje si rosn帷 liczb zaka瞠 koronawirusem SARS-CoV-2.
Je郵i by貫 w P馧nocnych W這szech w ci庵u ostatnich 14 dni i:
1) zaobserwowa貫 u siebie objawy, takie jak: gor帷zka, kaszel, duszno嗆 i problemy z oddychaniem to:
• bezzw這cznie, telefonicznie powiadom stacj sanitarno-epidemiologiczn
• lub zg這 si bezpo鈔ednio do oddzia逝 zaka幡ego lub oddzia逝 obserwacyjno-zaka幡ego, gdzie okre郵ony zostanie dalszy tryb post瘼owania medycznego.
2) nie zaobserwowa貫 u siebie wy瞠j wymienionych objaw闚, to przez kolejne 14 dni kontroluj sw鎩 stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperatur cia豉 oraz zwr鵵 uwag na wyst瘼owanie objaw闚 grypopodobnych (z貫 samopoczucie, b鏊e mi窷niowe, kaszel).
1. a) Je瞠li po 14 dniach samoobserwacji nie wyst徙i造 wy瞠j wymienione objawy, zako鎍z kontrol.
2. b) Je瞠li w ci庵u 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wy瞠j wymienione objawy to:
• bezzw這cznie, telefonicznie powiadom stacj sanitarno-epidemiologiczn
• lub zg這 si bezpo鈔ednio do oddzia逝 zaka幡ego lub oddzia逝 obserwacyjno-zaka幡ego, gdzie okre郵ony zostanie dalszy tryb post瘼owania medycznego.
3) mia貫 kontakt z osob chor lub zaka穎n koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzw這cznie, telefonicznie powiadom stacj sanitarno-epidemiologiczn.
Na chwil obecn, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych dzia豉 typu kwarantannowanie os鏏 powracaj帷ych z region闚 P馧nocnych W這ch, odmawianie udzia逝 w zaj璚iach szkolnych oraz zamykanie szk馧.
Niezb璠ne jest tak瞠 przestrzeganie zasad higieny w tym: cz瘰te mycie r彗 wod
z myd貫m, a je郵i nie ma takiej mo磧iwo軼i, np. podczas podr騜y, ich dezynfekcja 鈔odkiem na bazie alkoholu.
Instrukcja jak poprawnie i skutecznie my r璚e znajduje si poni瞠j.
Ze wzgl璠u na obecnie wysok aktywno嗆 grypy sezonowej w krajach P馧kuli P馧nocnej nale篡 pami皻a o zaszczepieniu si przeciw grypie sezonowej.

26 02 2020    Doda(a): administrator20 GRUDNIA 2019 (PI﹗EK)
名I邛O PATRONA SZKOΧ

•Uczniowie przychodz do szko造 na godz. 8.45, po sprawdzeniu obecno軼i schodz pod opiek wychowawc闚 na sal gimnastyczn.
•9.00 sala gimnastyczna: UROCZYSTA AKADEMIA
•10.00 – 12.00 spotkania z wychowawcami w klasach – WIGILIE KLASOWE

19 12 2019    Doda(a): administratorINFORMACJA DOTYCZ。A UCZCZENIA 101
ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGΜ列I

DNIA 8 LISTOPADA 2019 R. (PI﹗EK)
ODB犵ZIE SI WSP粌NE 同IEWANIE HYMNU PA垶TWOWEGO.

O GODZINIE 11.00 KA浴A KLASA
POD OPIEK NAUCZYCIELA, Z KT紑YM MA 4 LEKCJ SCHODZI NA PARTER
KOΜ POPIERSIA A. MICKIEWICZA.

O GODZ. 11.11 ROZPOCZNIE SI WSP粌NE OD同IEWANIE HYMNU PA垶TWOWEGO. PO ZAKO哸ZENIU KLASY WRACAJ DO GABINET紟.

W TYM DNIU OBOWI╴UJE STR粑 GALOWY.

05 11 2019    Doda(a): administrator1 2 3 4 5

 

 

 


Imieniny obchodzi:
Luiza, Zuzanna, W這dzimierz
 
  
 

 

 

Copyright 2015 © Szko豉 Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w K這dzku

Design by    Stoklosa Rafa  arturraf@poczta.onet.pl