List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty


List
(kliknij żeby pobrać plik)


13 03 2023    Dodał(a): administratorEgzaminy próbne klas VIII

W dniach 16 - 18 listopada 2022r. odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty.
Uczniowie przychodzą w tych dniach na 2 pierwsze lekcje według planu (środa, czwartek, piątek).
Poszczególne klasy udają się do wyznaczonych sal, po czym przystępują do egzaminów zgodnie z harmonogramem. Przynoszą obowiązkowo długopisy (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), na egzamin z matematyki dodatkowo linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba, zdający wykonują długopisem.


Tego dnia uczniowie nie są pytani, sprawdziany przeniesione zostaną na następny termin
(niezależnie od ilości zapisanych w danym tygodniu).

Po zakończonych egzaminach uczniowie idą do domu.

Organizacja egzaminów

Klasa VIII A – sala nr 24
Klasa VIII B – sala nr 27
Klasa VIII C – sala nr 23


16 listopada (środa)
W środę uczniowie klas VIII wchodzą do klas losując miejsce przy stoliku. Po rozdaniu zestawów przystępują do części z j. polskiego trwającej 120 minut. Po zakończonych egzaminach idą do domu.
godz. 10.00 - 12.0017 listopada (czwartek)
W czwartek uczniowie klas VIII piszą część egzaminu z matematyki przez 100 minut.
Po zakończonych egzaminach idą do domu.
godz. 10.00 - 11.40
18 listopada (piątek)
W piątek uczniowie klas VIII piszą egzamin z j. angielskiego przez 90 minut.
Po zakończonych egzaminach idą do domu.
godz. 10.00 - 11.30


12 11 2022    Dodał(a): administratorDiagnoza Problemów Społecznych na terenie
Miasta Kłodzko - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 04 listopada do 18 listopada 2022 roku, na terenie naszego miasta są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Miasta Kłodzko.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/838637/miasto-klodzko-mieszkancy.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.

08 11 2022    Dodał(a): administratorINFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA
ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Szanowni Uczniowie i Rodzice

Dnia 01.09.2022 r. uczniowie poszczególnych klas przychodzą według poniższego harmonogramu:

Klasy I - III godz. 8:00 Sala gimnastyczna

Po części ogólnej odbędą się spotkania z wychowawcami w salach:

I A – sala nr 31, wych. Justyna Kasperek - Jędryka
I B – sala nr 29, wych. Dorota Stoklosa

II A – sala nr 14, wych. Magdalena Rajewska
II B – sala nr 10, wych Magdalena Ptaszyńska

III A – sala nr 26, wych. Aneta Prostko
III B – sala nr 15, wych. Marta Gozdek


Klasy: IV - VIII godz. 9:30 Sala gimnastyczna

Po części ogólnej odbędą się spotkania z wychowawcami w salach:

IV A – sala nr 25, wych. Alina Szewczyk
IV B – sala nr 24, wych. Małgorzata Szkwarek

V A – sala nr 58, wych. Krzysztof Kręgielewski
V B – sala nr 23, wych. Ewa Franc

VI A – sala nr 38, wych. Karolina Opalińska

VIII A – sala nr 51, wych. Justyna Tomaszewska
VIII B – sala nr 27, wych. Jolanta Gielarowska
VIII C – sala nr 45, wych. Agnieszka Metych

26 08 2022    Dodał(a): administratorInformacja dla uczniów klas ósmych

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JEST OBOWIĄZKOWY!

Nie przystąpienie do egzaminu wiąże się koniecznością powtarzania klasy VIII.


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Odbędzie się w dniach:

24 maja 2022 r. (wtorek), godz. 9:00 – język polski (120 min.)
25 maja 2022 r. (środa), godz. 9:00 – matematyka (100 min.)
26 maja 2022 r. (czwartek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (90 min.)

1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (książek, telefonów); z chwilą wejścia na teren szkoły zdający powinni wykonywać polecenia nauczycieli i obsługi.

2. Zdający przynoszą WŁASNE przybory potrzebne na egzaminach (długopisy z czarnym atramentem, linijki).

3. Zdający piszą egzamin w następujących salach:
- sala nr 23 (klasa VIII A)
- sala nr 39 (klasa VIII C)
- sala nr 45 (klasa VIII B)

4. Zdający przychodzą do szkoły na godz. 8.30, do budynku wchodzą DOLNYM wejściem.

5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie przychodzą do szkoły i od razu udają się do sali egzaminacyjnej; następnie losują numery stolików, przy których będą pracować.

6. Po ogłoszeniu zakończenia czasu przeznaczonego na egzamin zdający zamykają arkusze i odkładają na brzeg stolika, czekając na jej odbiór i pozwolenie opuszczenia sali.

16 05 2022    Dodał(a): administratorKONKURS PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

22 i 23 listopada 2021 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej. Uczestnicy przygotowali wiele wystąpień recytatorskich i muzycznych.
Występy uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie:
Jolanta Gielarowska – polonista,
Anna Sznajger – plastyk,
Andrzej Jakubowski – muzyk,
Nadia Łukasik – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
Dominik Michalczyk – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

A oto przyznane miejsca:

Pieśni patriotyczne

Klasy 1-3

I miejsce – 1B - Oliwia Forgiel, Daniela Kolita, Sebastian Płuska, Franciszek Kapitan, Maciej Fedoryka - „Rozkwitały pąki białych róż”.
II miejsce – 1A - Wiktoria Łuciów, Maja Staneczek, Angelika Gniewek – „Szara piechota”.
III miejsce – 1A - Dawid Hajduk, Maksymilian Walczak, Patryk Wrzesiński – „My, Pierwsza Brygada”.
Wyróżnienie - 2B – Julia Janaczek, Julia Mazurek, Zuzanna Murzyn, Dariusz Jagielski – „Maszerują strzelcy”.

Klasy 4-8

I miejsce – 4A – „Maszerują strzelcy”.
II miejsce – 8B – „Rota”.
III miejsce – 4B – „Orlątko”.
Wyróżnienie – Zuzanna Ślęzak 4A – „Rozkwitały paki białych róż”.
Wyróżnienie – duet: Aleksandra Kalisz, Zofia Morawa 8C – „Rozkwitały pąki białych róż”.
Wyróżnienie - Jacek Opaliński 7A – „Legiony”, wykonanie instrumentalne.

Poezja Patriotyczna

Klasy 1-3

I miejsce – Aleksandra Junak 2A – „Co to jest Polska?”.
II miejsce – Karolina Piekuś 3A – „Kto ty jesteś?”.
III miejsce Hanna Jakubowska 3B – „Opowiedz nam Ojczyzno”.
Wyróżnienie – Karolina Pęczek 2A – ‘Ważne święto”.
Wyróżnienie – Amelia Podgórska 3B – „Niepodległość”.
Wyróżnienie – Nikola Skowron 2A – „Jedenasty listopada”.
Wyróżnienie – Szymon Akutko 1B – „Polska”.
Wyróżnienie - Zofia Podobińska 1A – „Polska”.

Klasy 4-8

I miejsce – Fabian Trybus 4A – „Gawęda o miłości do ziemi ojczystej”.
II miejsce – Marta Piłat 4A – „Oblicze ojczyzny”.
III miejsce – Roksana Boczulak 4A – „O Polsce”.
Wyróżnienie – Ksawery Tomaszewski 7A – „W mojej ojczyźnie”.
Wyróżnienie – Emilia Jagielska 4A – „To jest ojczyzna”.

Gratulujemy nagrodzonym i dziękujemy wszystkim wykonawcom.
Koordynator konkursu:
Agnieszka Metych

29 11 2021    Dodał(a): administrator1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

 

 


Imieniny obchodzi:
Stella, Bonawentura, Marcelin
 
  
 

 

 

Copyright 2015 © Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku

Design by    Stoklosa Rafał  arturraf@poczta.onet.pl